Laatste update:
Vrijdag, 20 Januari '17
Vandaag (ma) zijn wij open
van 20:00 tot 02:00

Zo-Wo
Do
Vr
Za
  20:00 - 02:00
20:00 - 04:00
20:00 - 05:00
20:00 - 05:00
1. Minimale leeftijd dames 18 jaar.
Minimale leeftijd heren 18 jaar.
Op speciale avonden kan de leeftijd 21 jaar zijn. Dit wordt duidelijk kenbaar gemaakt.
2. Legitimatie verplicht. Geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.
3. Entreegeld betalen bij de kassa.
4. Passende kleding is verplicht. Kleding als hoofddeksels, voetbalshirts, trainingspakken, sportschoenen en kleding met groepskenmerkende teksten zijn niet toegestaan.
5. Geen toegang aan groepen bestaande uit meer dan vier personen, dan wel personen waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij binnen MAW een groep van meer dan vier personen zullen vormen.
6. Geen toegang aan personen in bezit en/of onder invloed van drugs. Binnen MAW is drugsgebruik ten strengste verboden.
7. Geen toegang aan personen in het bezit van wapens. De politie wordt in dat geval ingeschakeld.
8. Geen toegang aan personen in kennelijke staat van dronkenschap.
9. Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast aan de omgeving veroorzaken.
10. Vanwege grote drukte en in verband met de veiligheid kunnen op vrijdag en speciale avonden maar een beperkt aantal nieuwe bezoekers worden toegelaten. Bezoekers die dan de toegang ontzegd worden, nodigen wij ter kennismaking uit op een zaterdagavond.
11. Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast en/of agressiviteit met zich meebrengen.
12. Verboden goederen te verhandelen in of rondom MAW, hetgeen bij de wet niet toegestaan is.
13 Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kan men aan kleding/tassen worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan geen medewerking door de bezoeker wordt verleend, kan de toegang tot MAW worden ontzegd.
14. Voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden, worden in beslag genomen. De beslissing van de gastheer hieromtrent is bindend.
15. Wanneer iemand ongewenste intimiteiten/hinderlijk en of aanstootgevend gedrag vertoont kan hij of zij verwijderd worden.
16. Het onrechtmatig verblijven op het MAW-terrein na sluitingstijd wordt bestraft met onmiddellijke ontzegging tot MAW.
17. Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.
18. Consumpties alleen binnen het bedrijf gebruiken. Het is verboden glaswerk of consumpties mee naar buiten te nemen.
19. Bij onenigheid of ruzie is men verplicht één van de gastheren in te schakelen.
20. Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden.
21. Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.
22. Samenscholing is verboden. Vermoedt een gastheer samenscholing, dan kan de vermoedelijke deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.
23. Jassen e.d. verplicht afgeven bij de garderobe. Zonder bewijs worden geen jassen teruggegeven. De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor goederen die achtergelaten worden in jassen en tassen e.d.
24. MAW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers.
25. Overtreding van het MAW huisreglement kan leiden tot verwijdering.
26. In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de directie van MAW over mogelijk te nemen maatregelen.
27. Camera’s waken over uw en onze veiligheid.
28. Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd.
29. Uitzonderingen op het MAW huisreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden in overleg met de directie.
 
Heb je een probleem? Meld het bij onze gastheren (portiers). Preventie voorkomt geweld!
 
Café Men At Work is aangesloten bij ROSA (Regels Op Stap Almere).
Bij ongenoegen kunt u contact opnemen met ROSA via www.uitgaan-met-rosa.nl
 
Met vriendelijke groet,
 
Directie
Café Men at work